บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 26
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
  15 ส.ค.- 6ก.ย.52ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 

โปรแกรมการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน

 

คะแนนสะสม

 

ข่าวบางแสนคลาสสิก 52

 

 

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย

 

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

 

 H O M E