ทีมหญิง
ทีมชาย

โรงเรียนศรียานุสรณ์

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนสาธิตพิบูรบำเพ็ญ ม.บูรพา
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนชลราษฏรอำรุง