"บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 33
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
26 พ.ย.59-15 ม.ค. 60 พ.ย. ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20131
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th/


โครงการบางแสนคลาสสิก 2559

บางแสนคลาสสิก V.S. "กลุ่ม 10 ดาว"

หนังสือเชิญและใบตอบรับ

ใบสมัคร (รับสมัครถึง 8 ตุลาคม 2559)

ทำเนียบแชมป์เปี้ยน "บางแสนคลาสสิก"

จากบางแสนคลาสสิก, 10 ดาว สู่ประเทศไทย

ข่าวบาสเกตบอล
การแข่งขันประจำปี 2559
การแข่งขันประจำปี 2558
การแข่งขันประจำปี 2557
การแข่งขันประจำปี 2556
การแข่งขันประจำปี 2555
การแข่งขันประจำปี 2554
การแข่งขันประจำปี 2553
การแข่งขันประจำปี 2552
การแข่งขันประจำปี 2551
การแข่งขันประจำปี 2550

การแข่งขันประจำปี 2549

การแข่งขันประจำปี 2548

การแข่งขันประจำปี 2547

การแข่งขันประจำปี 2546

     

 HOME

 


 


จำนวนผู้ชม (คน)

Verizon Wireless
Cingular