"บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 25
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 
1 ส.ค.- 21ก.ย.51 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 
โปรแกรมการแข่งขัน
 

ผลการแข่งขัน

 
คะแนนสะสม
 
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
 
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

 HOME