"บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 25
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 
1 ส..ค.- 21ก.ย.50 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://fss.buu.ac.th

การแข่งขันประเภท ชาย (รอบแรก)

สาย A

TEAM
ดส.
อสชร.
สมก.
ศรช.
GAME
WIN
LOST
POINT
RANK
ดส.
-
ุุ66:25
28:52
55:46
3
2
1
5
2
อสชร.
25:66
-
37:71
52:61
3
0
3
3
4
สมก.
52:28
71:37
-
103:47
3
3
0
6
1
ศรช.
46:55
61:52
47:103
-
3
1
2
4
3

หมายเหตุ

ดส.
=
ดาราสมุทร
อสชร.
=
อัสสัมชัญระยอง
สมก.
=
สามมุกคริสเตียนวิทยา
ศรช.
=
ศรีราชา

สาย B

TEAM
สตป.
บจม.
สมบ.
พสพ.
GAME
WIN
LOST
POINT
RANK
สตป.
-
83:35
55:39
61:35
3
3
0
6
1
บจม.
35:83
-
27:72
34:58
3
0
3
3
4
สมบ.
39:55
72:27
-
48:32
3
2
1
5
2
พสพ.
35:61
58:34
32:48
-
3
1
2
4
3

หมายเหตุ

สตป.
=
สตรีสมุทรปราการ
บจม.
=

เบญจมราชรังสฤษดิ์

สมบ.
=
สาธิต ม.บูรพา
พสพ.
=
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
อันดับที่ 1 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
อันดับที่ 2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
อันดับที่ 3 โรงเรียนดาราสมุทร


 HOME