ข้อมูลสถิติ

บาสเกตบอล "กลุ่ม 10 ดาว"

ครั้งที่ 5 ปี 2546

 

สิ่งที่เรายึดมั่น

"....กีฬาเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคน ขอให้ทุกฝ่าย ทุกคน พยายามส่งเสริมกีฬาต่อไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยความจริงใจ โดยถือประโยชน์ของเยาวชนและชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โปรแกรมการแข่งขัน 2546  
ผลการแข่งขัน 2546  
สรุปจุดยืนของทีมต่าง ๆ  
สถิติทีมและบุคคล 2546 /2003 Individual & Team Statistics  
 
    - Top Ten Scorer  
    - Top Ten Rebounder  
    - Top Ten Assist  
    - Top Ten Steal  
    - Top Ten Block Shot  
 
    - Offensive Scoring (Point Scored)  
    - Defensive Scoring (Point Against)  
    - Rebound  
    - Assist  
    - Steal  
    - Block Shot  

 

 
     
     

 HOME