สิ่งที่เรายึดมั่น
"....กีฬาเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคน ขอให้ทุกฝ่าย ทุกคนพยายามส่งเสริมกีฬาต่อไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยความจริงใจ โดยถือประโยชน์ของเยาวชนและชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ประธานจัดการแข่งขัน

ตราสัญลักษณ์

โครงการการแข่งขัน

จากบางแสนคลาสสิก, 10 ดาว สู่ประเทศไทย

"บางแสนคลาสสิก" V.S."กลุ่ม 10ดาว"

โรงเรียนกลุ่ม 10 ดาว

แนวปฏิบัติสำหรับนักกีฬา 10 ดาว

แนวปฏิบัติสำหรับโค้ช 10 ดาว

แนวปฏิบัติสำหรับคอมมิชชั้นเนอร์ 10 ดาว

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสิน 10 ดาว

แนวปฏิบัติเมื่อฝนตกไม่สามารถแข่งขันได้

นักกีฬาทีม "10 ดาว ออลสตาร์" ในอดีต

ทำเนียบแชมป์เปี้ยน

ข่าวบาสเกตบอล

การตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

ใบสมัคร

แบบฟอร์มบันทึกการบาดเจ็บ
แบบฟอร์มประเมินการแข่งขันโดยคอมมิชชั่นเนอร์
แบบฟอร์มบันทึกนักกีฬายอดเยี่ยม
แบบฟอร์มบันทึกสถิติการแข่งขัน
แบบฟอร์มบันทึกฟาวล์
แบบฟอร์มรวมสถิติของทีม
แบบฟอร์มการประเมินผลการจัดการแข่งขัน
ประชุมผู้ฝึกสอนการแข่งขันปี 2557

กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน - และส่งใบสมัครทาง email เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม (คน)

Free Cell Phones

Phoenix Ancient Art HOME