สิ่งที่เรายึดมั่น
"....กีฬาเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคน ขอให้ทุกฝ่าย ทุกคนพยายามส่งเสริมกีฬาต่อไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยความจริงใจ โดยถือประโยชน์ของเยาวชนและชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

การแข่งขันรอบแรก
ณ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551

TEAM
เหย้า/เยือน
สมก.
สมบ.
ศรช.
ดส.
อสช.
พสพ.
สส.
สว.
GAMES
WIN
LOST
POINT
RANK
สมก.
เหย้า
-
51:19
80:51
54:58
80:61
67:42
98:88
90:43
14
12
2
26
2
เยือน
68:54
69:61
42:44
50:35
58:51
74:45
50:39
สมบ.
เหย้า
54:68
-
52:63
31:59
31:41
44:38
39:73
57:49
14
3
11
17
7
เยือน
19:51
62:68
31:59
60:63
41:43
49:41
55:60
ศรช.
เหย้า
61:69
68:62
 --
51:58
73:59
77:48
65:59
72:49
14
10
4
24
3
เยือน
51:80
63:52
55:60
67:63
55:41
66:44
66:55
ดส.
เหย้า
44:42
59:31
60:55
 -
60:36
68:38
53:34
66:45
14
13
1
27
1
เยือน
58:54
59:31
58:51
23:44
68:31
58:31
51:25
อสช.
เหย้า
35:50
63:60
63:67
44:33
--
67:56
67:39
46:36
14
9
5
23
4
เยือน
61:80
41:31
59:73
36:60
49:28
51:46
54:32
พสพ.
เหย้า
51:58
43:41
41:55
31:68
28:49
--
57:45
46:32
14
3
11
17
6
เยือน
42:67
38:44
48:77
38:68
56:67
33:42
43:51
สส.
เหย้า
45:74
41:49
44:66
31:58
46:51
42:33
--
30:31
14
3
11
17
5
เยือน
88:98
73:39
59:65
34:53
39:67
45:57
55:40
สว.
เหย้า
39:50
60:55
55:66
25:51
32:54
51:43
40:55
 --
14
3
11
17
8
เยือน
43:90
49:57
49:72
45:66
36:46
32:46
31:30

หมายเหตุ

*ชนะได้ 2 คะแนน, แพ้ได้ 1 คะแนน

สมก. = สามมุกคริสเตียนวิทยา

อสช.

= อัสสัมชัญศรีราชา
สมบ. = สาธิต ม.บูรพา พสพ. = โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ศรช. = ศรีราชา สส. = สิงห์สมุทร
ดส. = ดาราสมุทร สว. = สัตหีบวิทยาคม


* การจัดอันดับที่ 5-8 เนื่องจากมีคะแนนเท่ากันจึงคิดค่าของ "goal everage" ของแต่ละทีมที่พบกัน ได้ผลดังนี้
อันดับที่ 5 = ร.ร.สิงห์สมุทร (1.1485)
อันดับที่ 6 = ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (1.0196)
อันดับที่ 7 = ร.ร.สาธิต ม.บูรพา (0.9375)
อันดับที่ 8 = ร.ร.สัตหีบวิทยาคม (0.9195)

การแข่งขันรอบสุดท้าย
รอบรองชนะเลิศ เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 ที่ ม.บูรพา
10.00 น. ดาราสมุทร VS อัสสัมชัญศรีราชา 59:35 (34:15)
11.30 น. สามมุกคริสเตียนวิทยา VS ศรีราชา 49:48 61:50 (32:25)

รอบชิงชนะเลิศ อาทิตย์ที่ี่ 21 ธันวาคม 2551 ที่ ม.บูรพา
13.00 น. อัสสัมชัญศรีราชา VS ศรีราชา 65:57 (27:33)
14.30 น. ดาราสมุทร VS สามมุกคริสเตียนวิทยา 49:48 (17:17)
16.00 น. 10ดาวออลสตาร์ VS เยาวชนประเทศศรีลังกา 51:61 (24:38)

สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอล "กลุ่ม 10 ดาว"
อันดับที่ 1 ร.ร.ดาราสมุทร
อันดับที่ 2 ร.ร.สามมุกคริสเตียนวิทยา
อันดับที่ 3 ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา
อันดับที่ 4 ร.ร.ศรีราชา HOME