สิ่งที่เรายึดมั่น

"....กีฬาเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคน ขอให้ทุกฝ่าย ทุกคน พยายามส่งเสริมกีฬาต่อไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยความจริงใจ โดยถือประโยชน์ของเยาวชนและชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

...ขอเชิญชมการแข่งขันบาสเกตบอล "กลุ่ม 10 ดาว" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 10 พ.ย.-21 ธ.ค.46...

ราสัญลักษณ์ / THE LOGO

เลข 10 

 หมายถึง  สิบสถาบันในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ ได้แก่ 1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี  2) โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  3) โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"  4) โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  5) โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  6) โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ  มหาวิทยาลัยบูรพา   7) โรงเรียนดาราสมุทร  8) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  9) โรงเรียนชลบุรีสุขบท  และ 10) โรงเรียนสิงห์สมุทร

ดาว

ดาวในวงกลมสีแดงทำให้เกิดเป็นสีธงชาติไทย คือ แดง ขาว น้ำเงิน บอกให้รู้ว่าการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับนี้ ลักษณะนี้เป็นโครงการแรกของประเทศ ไทย  จัดให้ดาวสีน้ำเงินลอยอยู่กลางวงกลม  ทั้งนี้เพราะสีน้ำเงินในธงชาติไทยเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ  และในปี 2542 นี้ เป็นปีพิเศษที่มีการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีแห่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5  ธันวาคม  2542  จึงถือเป็นศิริมงคลแก่การแข่งขันรายการนี้ ซึ่งเริ่มในปีนี้เป็นอย่างยิ่ง

ลูกบาสเกตบอล

เนื่องจากโรงเรียน 10 ดาว อาจมีการแข่งขันกีฬาชนิดอื่น ๆ ที่จัดในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป บาสเกตบอลจึงเป็นเพียงกีฬา นำร่อง  และในฐานะที่บาสเกตบอลเป็นกีฬานำร่อง จึงมีรูปลูกบาสเกตบอลไว้ในตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม 10 ดาวด้วย

TEN STARS CONFERENCE

 เป็นคำแปลของกลุ่มการแข่งขัน 10 ดาว เนื่องจากการแข่งขันในลักษณะนี้มีความเป็นสากลโดยธรรมชาติ