บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 33
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
26 พ.ย.2559 -4 ก.พ.2560 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 


สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
" ขอให้ทุกทีมนำบัตรนักเรียนมาสนามแข่งขันทุกเกม "การแข่งขันประเภททีมชาย
ชาย A ชาย B ชาย C ชาย D
อัสสัมชัญศรีราชา (ACS) โรงเรียนกีฬาชลบุรี (CSS) เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (BEN) สตรีสมุทรปราการ (SSP)
สมุทรปราการ (SP) อัสสัมชัญระยอง (ACR) อัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP) โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (POT)
ชลบุรีสุขบท (CSB) บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (BBU) เพรักษมาตาวิทยา (PER) ดาราสมุทร (DAR)
สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ (KUD) ชลราษฎรอำรุง (CHO) พนัสพิทยาคาร (PHA) สาธิต ม.บูรพา (SAT)
    ศรีราชา (SRI)  

การแข่งขันประเภททีมชาย (รอบสองพบกันหมด อันดับ 1, 2 เข้ารอบรองชนะเลิศ)
สาย E สาย F
1A 2A
2B 1B
1C 2C

 

การแข่งขันประเภททีมหญิง (พบกันหมด อันดับ 1, 2 เข้ารอบรองชนะเลิศ)

หญิง J หญิง K
ดัดดรุณี (DAD) เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (BEN)
สตรีสมุทรปราการ (SSP) สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUD)
ศรีราชา (SRI) เซนต์โยเซฟบางนา (SJB)
บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (BBU) ชลบุรีสุขบท (CSB)
พนัสพิทยาคาร (PHA)


U12 (พบกันหมด อันดับ 1, 2 ชิงชนะเลิศ)
ชาย
ดาราสมุทร (DAR)
เทศบาลบ้านเพ 2 (BANP)
จารุวัฒนานุกูล (JAR)
อัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSP)
 H O M E