บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 31
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 27 ก.ย.57 - 26 ต.ค.57 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 


สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
" ขอให้ทุกทีมนำบัตรนักเรียนมาสนามแข่งขันทุกเกม "

เริ่มเกมการแข่งขันวันที่ 27 กันยายน 2557 นี้


ชาย A ชาย B
ดาราสมุทร (ศรีราชา) บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (บ้านบึง)
โรงเรียนกีฬาชลบุรี (ชลบุรี) เบญจมราชรังสฤษฎ์ (ฉะเชิงเทรา)
ศรีราชา (ศรีราชา) โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (พัทยา)
สตรีสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) อัสสัมชัญศรีราชา (ศรีราชา)
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรีสุขบท (ชลบุรี)

หญิง A หญิง B
ดัดดรุณี (ฉะเชิงเทรา) เบญจมราชรังสฤษดิ์ (ฉะเชิงเทรา)
สตรีสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (บ้านบึง)
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี) เซนโยเซฟบางนา (บางนา)


U12
ดาราสมุทร (ศรีราชา)
อัสสัมชัญศรีราชา (ศรีราชา)
 
 H O M E