บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 30
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 20 ก.ค.-20 ส.ค.56 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 


สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
" ขอให้ทุกทีมนำบัตรนักเรียนมาสนามแข่งขันทุกเกม "

ประเภททีมชาย ประเภททีมหญิง

เริ่มเกมการแข่งขันวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 นี้


ชาย A ชาย B ชาย C
อัสสัมชัญศรีราชา (ศรีราชา) ดาราสมุทร (ศรีราชา) เบญจมราชรังสฤษดิ์ (ฉะเชิงเทรา)
ศรีราชา (ศรีราชา) บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (บ้านบึง) โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (พัทยา)
ระยองวิทยาคม (ระยอง) สมุทรปราการ (สมุทรปราการ) สตรีสมุทรปราการ (สมุทรปราการ)
โรงเรียนกีฬาชลบุรี (ชลบุรี) สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี) มารีวิทยา (ปราจีนบุรี)

หญิง A หญิง B
บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (บ้านบึง) ชลกัลยานุกูล (ชลบุรี)
ระยองวิทยาคม (ระยอง) สตรีสมุทรปราการ (สมุทรปราการ  )
เบญจมราชรังสฤษดิ์ (ฉะเชิงเทรา) วัดป่าประดู่ (ระยอง)
  ดัดดรุณี (ฉะเชิงเทรา) H O M E