บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 29
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 7 ก.ค.-8 ส.ค.55 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 


สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิงรายชื่อทีมที่โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ประเภททีมชาย

ประเภททีมหญิง

สาย A

 

สาย B

 

อัสสัมชัญศรีราชา (ศรีราชา) บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (บ้านบึง) บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ (บ้านบึง)
สตรีสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร(พัทยา) โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร (พัทยา)
ศรีราชา (ศรีราชา) ดาราสมุทร(ศรีราชา) ศรีราชา (ศรีราชา)
สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”ม.บูรพา (บางแสน) สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชลบุรี) ดัดดรุณี (ฉะเชิงเทรา)
สามมุกคริสเตียนวิทยา (บางแสน) เบญจมราชรังสฤษดิ์ (ฉะเชิงเทรา) เบญจมราชรังสฤษดิ์ (ฉะเชิงเทรา)
ระยองวิทยาคม (ระยอง)  สมุทรปราการ (สมุทรปราการ) ระยองวิทยาคม (ระยอง)

 H O M E