บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 28
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 1 ก.ค..31 ก.ค.54 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 

รายชื่อทีมที่โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

ประเภททีมชาย

ประเภททีมหญิง

สาย A

 

สาย B

 

สามมุกคริสเตียนวิทยา บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ เบญจมราชรังสฤษดิ์
สาธิต ม.บูรพา อัสสัมชัญศรีราชา ดัดดรุณี
เบญจมราชรังสฤษดิ์ ดาราสมุทร โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ศรีราชา ระยองวิทยาคม ระยองวิทยาคม
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อผู้เล่นของทีม

 

โปรแกรมการแข่งขัน

ประกาศในวันที่ 30 มิ.ย....แจ้งการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขัน
โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันอีกครั้ง

ผลการแข่งขัน

คะแนนสะสม

ข่าวบางแสนคลาสสิก 53

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

 H O M E