บางแสนคลาสสิกครั้งที่ 27
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
 10 ก.ค..-31 ก.ค.53 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 

โปรแกรมการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขัน

 

คะแนนสะสม

 

ข่าวบางแสนคลาสสิก 53

 
 

 

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย

 

สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

 

 H O M E