"บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 24
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
  21 ก.ค.- 15 ก.ย.50 ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 
โปรแกรมการแข่งขัน
 

ผลการแข่งขัน

 
คะแนนสะสม
 
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
 
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

 HOME