"บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 23
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
8 ส.ค.
.-8 ก.ย.49  ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th


 
โปรแกรมการแข่งขัน
 

ผลการแข่งขัน

 
คะแนนสะสม
 
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมชาย
 
สรุปผลการแข่งขันประเภททีมหญิง

 HOME