สู่หน้าหลัก

รายชื่อนักกีฬา ทีมมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2008-2009

ทีมชาย

รูป
ชื่อ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
ตำแหน่ง
ชั้นปี
วิชาเอก
คณะ/วิทยาลัย
โรงเรียนมัธยม
ยุทธพงศ์ กล่ำทับ
176
74
F
4
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เซนต์หลุยส์, ฉะเชิงเทรา
มงคล เคลือบสุวรรณ
174
65
G
3
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
พรหมานุสรณ์, เพชรบุรี
ศุภชัย แสงชัยรัตนะ
180
65
F, G
ป.โท
บริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์
เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”,สระบุรี
ปรีดา ม่วงมี
175
72
G, F
3
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สาธิต ม.บูรพา, บางแสน
ณัฐวุฒิ เล็กสมบูรณ์
172
68
F
3
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, พัทยา
จิรพงษ์ โรจนวาส
183
80
F, C
3
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดาราสมุทร, ศรีราชา
วัชรพงษ์ อธิเจริญกุล
169
69
G
2
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ราชวินิตบางแก้ว, สมุทรปราการ
ชาญวุฒิ ชลไชยะ
170
60
G
2
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
บุญวัฒนา, นครราชสีมา
ทักษิณ โสมานันท์
179
81
F, C
2
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
อยุธยาวิทยาลัย, อยุธยา
ชาญเทพ เทโหปการ
180
82
F
2
ภาษาอังกฤษ
มนุษย์ & สังคมฯ
สุราษฎร์ธานี
 
ทศพล ดวงใจ
180
75
C
2
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
กรรณสูตรศึกษาลัย, สุพรรณบุรี
 
พิชิต มงคลแสงสุรีย์
177
60
F
1
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เซนต์เทราซาแสงทอง, อยุธยา
 
ภานุพงศ์ วิชาชู
187
84
C
1
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เมืองพลพิทยาคม, ขอนแก่น
 
เรืองฉาย เรืองยังมี
176
65
F, G
3
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาธิต ม.สงขลานครินทร์
เฉลิมพงษ์ สวนมะม่วง
180
85
G
2
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ศึกษาศาสตร์
สายปัญญารังสิต, ปทุมธานี
 
อรรถกร จิตรประไพ
176
61
G
3
วิทยาการเดินเรือ
โลจิสติกส์
ชัยบาดาลวิทยา, ลพบุรี
 
เสกสรร จุลวิรัตน์
187
70
C
1
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ศึกษาศาสตร์
ตราษตระการคุณ, ตราด
 
ทศพล ชมชน
179
62
G
1
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
ศึกษาศาสตร์
ชนบทศึกษา, ขอนแก่น
 
ชานนท์ สีนวล
169
68
G
1
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สตรีนครสวรรค์, นครสวรรค์
 
นคร แสงนาค
180
71
F, C
1
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ขาณุวิทยา, กำแพงเพชรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
โทร. 038-745900 ต่อ 2059, 2062 แฟกซ์ 038-390045
E-mail :
css@buu.ac.th