กลับหน้าแรก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายจัดการแข่งขัน


ปีการแข่งขัน 2555
รายชื่อทีม
รายชื่อนักกีฬา
  1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ช)
  2. โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ (ญ)
  3. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ช)
  4. โรงเรียนดาราสมุทร (ช)
  5. โรงเรียนปรีชานุศาสน์ (ช)
  6. โรงเรียนศรีหฤทัย (ญ)
  7. โรงเรียนวัดมโนรม (ช)

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

 

โปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนสะสม

 

จำนวนผู้ชม