กลับหน้าแรก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายจัดการแข่งขันการแข่งขันปี 2556
ข้อมูลการแข่งขัน
โปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนสะสม


ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันการพลศึกษา ชลบุรี

 
ข่าวการแข่งขัน