สู่หน้าหลัก
โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล ทีมมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2009-2010
วัน
ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
ประเภท
สถานที่
หมายเหตุ
อังคาร
3 ก.ย.52
18.00
ศิษย์เก่า
บางแสน
อังคาร
8 ก.ย.52
18.00
ม.หัวเฉียว
บางแสน
พฤหัส
10 ก.ย.52
18.00
ม.ทร.ตะวันออก
บางแสน
อังคาร
15 ก.ย.52
18.00
จุฬาลงกรณ์ฯ
บางแสน
พฤหัส
17 ก.ย.52
18.00
ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ศรีราชา
18-24 ต.ค.52
TBC
มทร.สุวรรณภูมิ
พระนครศรีอยุธยา
กีฬามหาวิทยาลัยรอบคัดเลือก
พฤหัส
29 ต.ค.52
18.00
ม.อัสสัมชัญ
บางแสน
พฤหัส
5 พ.ย.52
18.00
ม.เอเชียน
บางละมุง
พฤหัส
12 พ.ย.52
18.00
ส.พล.ชลบุรี
ชลบุรี
อังคาร
17 พ.ย.52
18.00
ม.หัวเฉียว
สุมทรปราการ
พฤหัส
19 พ.ย.52
18.00
ม.ธรรมศาสตร์
บางแสน
พฤหัส
26 พ.ย.52
18.00
ม.ทร.ตะวันออก
บางพระ
พฤหัส
3 ธ.ค.52
18.00
ม.เอเชียน
บางแสน
พฤหัส
17 ธ.ค.52
18.00
ม.อัสสัมชัญ
สมุทรปราการ
พฤหัส
24 ธ.ค.52
18.00
ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
บางแสน
พฤหัส
7 ม.ค.52
18.00
จุฬาลงกรณ์ฯ
กรุงเทพฯ
พฤหัส
14 ม.ค.52
18.00
ส.พล.ชลบุรี
บางแสน
อังคาร
19 ม.ค.52
18.00
ม.ธรรมศาสตร์
รังสิต
 
22-30 ม.ค.52
TBC
จะประกาศให้ทราบ
รังสิต
กีฬามหาวิทยาลัยรอบสุดท้าย
 
มีนาคม
TBC
ทีมมหาวิทยาลัยต่างๆ ของลาว
หลวงพระบาง
หลวงพระบางอินวิเตชั่น

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
โทร. 038-745900 ต่อ 2059, 2062 แฟกซ์ 038-390045
E-mail :
css@buu.ac.th