สู่หน้าหลัก
โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอล ทีมมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2008-2009
วัน
ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
ประเภท
สถานที่
หมายเหตุ
ศุกร์
22 ส.ค. 51
18.00
ศิษย์เก่า
บางแสน
 
จันทร์
25 ส.ค. 51
18.00
โฮ ชิ มิน ซิตี้
ช-ญ
บางแสน
 
พฤหัส
4 ก.ย. 51
18.00
ม.หัวเฉียว
ช-ญ
บางแสน
 
อังคาร
9 ก.ย. 51
18.00
ม.ทร.ตะวันออก
ช-ญ
บางแสน
 

พฤหัส

11 ก.ย. 51
18.00
ที่ม.หัวเฉียว
ช-ญ
สมุทรปราการ
 
อังคาร
16 ก.ย. 51
18.00
ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ช-ญ
บางแสน
 
พุธ
17 ก.ย. 51
18.00
จุฬาลงกรณ์ฯ
ช-ญ
บางแสน
 
พูธ
24 ก.ย. 51
18.00
ที่ม.มหิดล
ช-ญ
ศาลยา
 
จันทร์
13 ต.ค. 51
18.00
ม.อัสสัมชัญ
ช-ญ
บางแสน
 
20 ต.ค. 51
21 ต.ค. 51

22 ต.ค. 51

23 ต.ค. 51
24 ต.ค. 51
10.30
10.30
15.00
10.30
15.00
13.30
9.00
มทร.ธัญบุรี
ม.หัวเฉียว
ม.เอเชียน
มรภ.พระนครศรีอยุธยา
ม.หัวเฉียว
มทร.ตะวันออก
ม.รังสิตม.บูรพา
บางแสน
กีฬามหาวิทยาลัย
รอบคัดเลือก
พฤหัส
6 พ.ย. 51
18.00
ที่ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ช-ญ
กรุงเทพ
 
อังคาร
11 พ.ย. 51
18.00
ที่ส.พล.ชลบุรี
ช-ญ
ชลบุรี
 
พุธ
12 พ.ย. 51
17.00
ม.มหิดล
ช-ญ
บางแสน
 
อังคาร
18 พ.ย. 51
18.00
ม.เอเชียน
ช-ญ
บางแสน
 
พฤหัส
20 พ.ย. 51
18.00
ที่จุฬาลงกรณ์ฯ
ช-ญ
กรุงเทพ
 
พฤหัส
27 พ.ย. 51
18.00
ที่ม.อัสสัมชัญ
ช-ญ
สมุทรปราการ
 
อังคาร
2 ธ.ค. 51
18.00
มศว.ประสารมิตร
ช-ญ
บางแสน
 
พฤหัส
4 ธ.ค. 51
18.00
ที่ม.เอเชียน
ช-ญ
บางละมุง
 
อังคาร
9 ธ.ค. 51
18.00
ที่ม.ทร.ตะวันออก
ช-ญ
บางพระ
 
พฤหัส
11 ธ.ค. 51
18.00
ที่ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ช-ญ
ศรีราชา
 
อังคาร
16 ธ.ค. 51
18.00
ที่มศว.ประสารมิตร
ช-ญ
กรุงเทพ
 
พฤหัส
18 ธ.ค. 51
18.00
ม.เกษตรศาสตร์
ช-ญ
บางแสน
 
อังคาร
23 ธ.ค. 51
18.00
ส.พล.ชลบุรี
ช-ญ
บางแสน
 
มกราคม 2552
TBA
TBA จะประกาศให้ทราบ
ช-ญ
ม.รามคำแหง
 
-
มีนาคม 2552
-
ที่โฮ ชิ มิน ซิตี้
ช-ญ
เวียดนาม
 


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
โทร. 038-745900 ต่อ 2059, 2062 แฟกซ์ 038-390045
E-mail :
css@buu.ac.th