วันกลับไปเยี่ยมบ้าน / HOMECOMING DAY
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

ชมรมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญศิษย์เก่าอดีตนักบาสเกตบอลทีมวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ทุกรุ่น ทั้งชายและหญิงกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าของพวกเราซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่อาจารย์บุญมา อาจารย์เชาวน์
อาจารย์สญชัย อาจารย์เสรี พี่/น้องเสถียร  ปุรณวิทย์ ครรชิต ดอกไม้คลี่ และดร. ประทุมยังอยู่ และนึกถึงพวกเราอยู่ทุกคน

การกลับไปเยี่ยมบ้านครั้งนี้ตรงกับโอกาสที่สถาบันของเรามีการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง และชมการแข่งขันบาสเกตบอลอุดมศึกษานานาชาติโดยมี 4 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันได้แก่
Kunming University (China) Ho Chi Minh City University of Sports (Vietnam)Qujing Normal University (China)
และมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันเสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ บูรพายิมเนเซี่ยม ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา (กรุณายืนยันการเข้าร่วม.....ด่วน โทร 081862 4699
ดร. ประทุม อีเมล์ pratoom@buu.ac.th)


โปรแกรม Homecoming

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558
12.00 - 12.45 รายงานตัวที่ บูรพายิมเนเซี่ยม
13.00             ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

14.00            
Homecoming Ceremony พิธีต้อนรับและสดุดีอดีตนักบาสเกตบอล 3 ยุค (วศ. มศว. ม.บู)
15.30             ชมการแข่งขันคู่ที่ 1 Burapha University vs. HCMC University of Sports
17.30             ชมการแข่งขันคู่ที่ 2 Dali University vs. Qujing Normal University

19.30             
ชมการแข่งขันคู่ที่ 3 Chantaburi vs. Bangsaen