บาสเกตบอล "กลุ่ม 10 ดาว"

ครั้งที่ 7 ปี 2548

 

สิ่งที่เรายึดมั่น

"....กีฬาเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคน ขอให้ทุกฝ่าย ทุกคน พยายามส่งเสริมกีฬาต่อไปด้วยความเข้มแข็งและด้วยความจริงใจ โดยถือประโยชน์ของเยาวชนและชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย..."

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โปรแกรมการแข่งขัน 2548  
ผลการแข่งขัน 2548   
สรุปจุดยืนของทีมต่าง ๆ  
รายชื่อนักกีฬา 10 ดาว ออล-สตาร์ 2548  
ข่าวล่าการแข่งขัน 2548  
ประมวลภาพการแข่งขัน  
สถิติทีมและบุคคล 2548 /2005 Individual & Team Statistics  
  • Individual  Statistics
 
      - Top Ten Scorer  
      - Top Ten Rebounder  
      - Top Ten Assist  
      - Top Ten Steal  
      - Top Ten Block Shot  
  • Team Statistics
 
      - Offensive Scoring (Point Scored)  
      - Defensive Scoring (Point Against)  
      - Rebound  
      - Assist  
      - Steal  
      - Block Shot  
     

 

 
     
     

 HOME